Contacts

Moscow office
Moscow, Malaya Nikitskaya Str., 29
Mon-Fri, 8:00 AM-5:00 PM, lunch break: 12-1 PM
Storage
Nizhny Novgorod, Shuvalovsky Canal Str., 5
+7 (906) 360-73-00
Mon-Fri, 8:00 AM-4:30 PM
Tula region, Aleksin, Metallistov Str., 10
+7 (48753) 5-69-03
Mon-Fri, 8:00 AM-4:30 PM
Novocherkassk, Kharkov highway, 1B
+7 (8635) 21-22-54
Mon-Fri, 8:00 AM-4:30 PM
Omsk, Gubkin Ave., 16, office 11
+7 (3812) 29-95-55
Mon-Fri, 8:00 AM-4:30 PM
Heads of departments
Ilya Siloglidi
«Lubricants»
Vladimir Kamsky
«Auto chemicals»
Directors of the production sites
Sergei Popov
Novocherkassk
Roman Zakharov
Nizhny Novgorod
Elena Gorshkova
Aleksin
Yuriy Nagovitsyn
Omsk
Moscow office
Address
Moscow, Malaya Nikitskaya Str., 29
Schedule:
Mon-Fri, 8:00 AM-5:00 PM, lunch break: 12-1 PM

Feedback

By clicking the "Submit" button, you agree to the Privacy Policy and consent to the personal data processing.